محفظه سوخت خودرو

در سفرهای آفرود و طبیعت گردی به همراه داشتن سوخت اضافی امری ضروری است. انواع گالن های سوخت ۲۰ لیتری و ۱۰ لیتری برای حمل بنزین و سوخت موجود است که محفظه و محل نگهداری آن نیز نکته مهمی است.

در جاده های ناهموار و سفرهای پرچالش خارج از جاده ای آفرود، بارها و بارها به گالن های سوخت ضربه وارد می شود و در صورتی که محکم و درست نصب نشده باشد  احتمال بروز حادثه وجود دارد. به همین دلیل استفاده از جای گالن استاندارد حمل سوخت را راحت تر و مطمئن تر می کند.

مرتب‌سازی بر اساس: