خنک نگهدارنده

مرتب‌سازی بر اساس:

یخدان مسافرتی کلمن

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان

کیف خنک نگهدارنده ۲۴CAN کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۳۰,۰۰۰ تومان

کیف خنک نگهدارنده ۳۶CAN کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

یخدان مسافرتی ۲۵ لیتری کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

یخدان مسافرتی ۴۵ لیتری کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۷۷۰,۰۰۰ تومان

یخ خشک Soft Ice Substitute کلمن کوچک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۶۳,۰۰۰ تومان