خنک نگهدارنده

مرتب‌سازی بر اساس:

کیف خنک نگهدارنده ۲۴CAN کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۳۰,۰۰۰ تومان

کیف خنک نگهدارنده ۳۶CAN کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

یخدان مسافرتی ۲۵ لیتری کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

یخدان مسافرتی ۴۵ لیتری کاداک

تجهیزات آشپزی و گرمایشی

۷۷۰,۰۰۰ تومان