متصل به دو گره محکم از دو سر پارچه

مرتب‌سازی بر اساس: